Lemon Poppy Pound Cake with Honey Glaze (Boston Local Pick-Up Only)

$35.00

Freshly ground poppy seed mixed with our lemon pound cake topped with honey glaze.

Boston Local Pick-Up Only